ΚΑΠΕΛΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βάθος: 700mm
Μήκη: 1000mm, 1500mm, 2000mm, 2450mm, 1900mm, 2950mm