ΡΑΦΙ ΓΟΝΔΟΛΑ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κατασκευή ηλεκτροστατικής βαφής
Ξύλινα ράφια με κλίση
Διαθέσιμα μήκη ραφιών:
500mm, 700mm και 1000mm
Διαθέσιμο βάθος ραφιών:
500mm