ΡΑΦΙ ΤΟΙΧΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κατασκευή ηλεκτροστατικής βαφής
Διαθέσιμα μήκη ραφιών:
500mm, 700mm και 1000mm
Διαθέσιμα βάθη ραφιών:
300mm, 400mm, 500mm και 600mm